Raport dzienny w Guiderze

Raport dzienny stanowi skuteczny sposób na raportowanie postępów prac oraz element tworzenia dokumentacji budowy, co jest korzystne zarówno dla wykonawców, jak i dla klientów.

Dokumentacja budowy z Guiderem

Dokumentacja budowy to zbiór wszystkich dokumentów związanych z realizacją danej inwestycji, począwszy od etapu projektowania, a kończąc na momencie oddania prac.