Raport dzienny w Guiderze

Raport dzienny stanowi skuteczny sposób na raportowanie postępów prac oraz element tworzenia dokumentacji budowy, co jest korzystne zarówno dla wykonawców, jak i dla klientów.